Kancelaria Syndyka

OGŁOSZENIE (11.05.2016r. godz. 12:00):
W drugim przetargu na sprzedaż wierzytelności „Creator Polska” Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej wpłynęło pięć ofert zakupu. Wszystkie spełniały warunki określone w regulaminie. Najwyższą ofertę złożył T.C. z K. w wysokości 7 360,00zł.

OGŁOSZENIE:
W pierwszym przetargu na sprzedaż wierzytelności „Creator Polska” Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej wpłynęły dwie oferty. Nie spełniały one jednak regulaminu z uwagi na zaoferowaną kwotę, która była zbyt niska i brak wpłaty wadium. Przetarg zakończył się zatem bez rozstrzygnięcia.

 

 

Pliki do pobrania:
1. REGULAMIN DRUGIEGO przetargu na sprzedaż PAKIETU WIERZYTELNOŚCI „Creator Polska” Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000379743)    [POBIERZ]